Hjem Shop Automasjon
Enkodere
Enkoder Inkrementell
Enkoder Linear
Trykk
Trykktransmitter
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Differansetrykktransmitter
Kommunikasjon
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Trykkbryter
Differansetrykkbryter
Temperatur
Temperaturfølere
NTC-følere, Regin
NTC20-følere, Honeywell-ekvivalent
Pt100-følere
Pt1000-følere
Ni1000-følere
Temperaturlommer
Temperaturtransmittere
Termostater
Nivå
Flottører
Ultralyd
Trykk
Gjennomstrømning
Strømningstransmitter
Strømningsvakter
Fuktighet
Luftkvalitet
Detektor
Bevegelse-/Tilstede/Lys
Korridor
Mindre arealer
Større Areal
Større Høyder
Tilbehør
Utendørs
Luxsensor
Metalldetektorer
Røykdetektorer
Ex-utstyr
Signalomformere
HVAC Regulatorer
Romregulatorer
Enkle regulatorer
Konfigurerbare regulatorer
I/O-moduler
Effektregulatorer
Ventiler
Ventiler 2-veis
Ventiler 3-veis
Trykkuavhengige ventiler
Ventilaktuatorer
Frekvensomformere
Varmegjenvinner
EnOcean
Sender
Mottaker
Gateway
Romregulator
Tilbehør
Regin Trådløs
Regin Systemprodukter
EXOcompact
I/O-moduler
EXOclever
EXOflex
Tilbehør Systemprodukter
Spjeldmotor
Spjeldmotor med fjærretur
Din handlekurv
Enkodere
Enkoder Inkrementell
Enkoder Linear
Trykk
Trykktransmitter
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Differansetrykktransmitter
Kommunikasjon
Utsignal (mA)
Utsignal (V)
Trykkbryter
Differansetrykkbryter
Temperatur
Temperaturfølere
NTC-følere, Regin
NTC20-følere, Honeywell-ekvivalent
Pt100-følere
Pt1000-følere
Ni1000-følere
Temperaturlommer
Temperaturtransmittere
Termostater
Nivå
Flottører
Ultralyd
Trykk
Gjennomstrømning
Strømningstransmitter
Strømningsvakter
Fuktighet
Luftkvalitet
Detektor
Bevegelse-/Tilstede/Lys
Korridor
Mindre arealer
Større Areal
Større Høyder
Tilbehør
Utendørs
Luxsensor
Metalldetektorer
Røykdetektorer
Ex-utstyr
Signalomformere
HVAC Regulatorer
Romregulatorer
Enkle regulatorer
Konfigurerbare regulatorer
I/O-moduler
Effektregulatorer
Ventiler
Ventiler 2-veis
Ventiler 3-veis
Trykkuavhengige ventiler
Ventilaktuatorer
Frekvensomformere
Varmegjenvinner
EnOcean
Sender
Mottaker
Gateway
Romregulator
Tilbehør
Regin Trådløs
Regin Systemprodukter
EXOcompact
I/O-moduler
EXOclever
EXOflex
Tilbehør Systemprodukter
Spjeldmotor
Spjeldmotor med fjærretur