Hjem Blog Offentlige bygg
Sametinget

Offentlige bygg

Vårt leveransespekter dekker alt innenfor romkontroll og styring, det være seg klimaregulering, behovsstyrt ventilasjon, solavskjerming, lysstyring, alarmer, osv. 

Sametinget

SMARTEBYGG

For å installere et smart bygg vil vi utelukkende måtte benytte et styringssystem og smarte produkter ute i anlegget. Vi leverer i dag løsninger på KNX plattformen, Enocean og REGIN sitt system. 

Det siktes i dag mye mot energieffektive bygg og det grønne skiftet, det som lett har en tendens til å havne på sidelinjen er drift, vedlikehold og tankene rundt et funksjonelt bygg.

LYSSTYRING

Det å prosjektere og velge riktige lyskilder er viktig for belysningen men den er også viktig for trivselen og atmosfæren i lokalene. Det er ikke lengre akseptert at taket dekkes jevnt med armaturer noe som gir en jevn grunnbelysning, i dag skal man ta hensyn til valg av fargetemperatur på lyskilde, RA indeks, MAC Adam kode, blendings tall og kontraster. Rommet skal ha kontraster og variasjoner slik at øyet kan få hvile og ikke bare fokusere på en lys flate.

Når det gjelder styring av lyset så foregår det meste i dag via bevegelsesdetektor eller tilstedeværelse deteksjon, dette gjør at lyset da ikke står på unødvendig. Er man til stede i rommet så står lyset på, går man ut av rommet så slås lyset automatisk av etter en innstilt tid.

I en del tilfeller så kobles anlegget mot tyverialarm og brannalarm, da kan for eksempel lyset tennes i alle rom ved utløst brannalarm. Dette gjør sitt til at det blir lettere å rømme bygget.

DAGSLYSSTYRING

Dagslysstyring går ut på å måle lysmengden som reflekteres fra en flate i rommet, slik at belysning holdes på en gitt nivå. Denne lysmengden skal da gi ønsket lux mengde på for eksempel en arbeidsplass, hvis sola skinner inn i rommet vil systemet automatisk justere lysbehovet fra armaturen slik at den gir den nødvendige lux verdien på arbeidsplassen.

En skal her være litt forsiktig med å benytte dette helt ukritisk, vi opplever veldig ofte at vi får klager fra brukerne i ettertid. I veldig mange tilfeller må vi i ettertid fjerne denne funksjonen fordi brukerne av bygget klager over at lyset virker som om det lever sitt eget liv. Lyset dimmes ned når det kommer tilstrekkelig sollys inn i rommet, noe som oppleves ubehagelig da det virker som det blir mørkere inne fordi øyet automatisk kompenserer for sollyset som kommer utenfra. Dette blir som å prøve å ta et bilde inne mot vinduet når du har sol ute, rommet vil da automatisk se mørkt ut.  

En av grunnene til at dette har blitt benyttet litt ukritisk er at det gir en reduksjon i det teoretiske beregnede effektbehovet i bygget. På belysning siden blir det veldig ofte beskrevet konstantlysregulering ukritisk i alle rom, uavhengig av byggets beskaffenhet, bruk og funksjon. Dette kun for å vise til et bedre teoretisk regnskap over energiforbruket i bygget. Men bruker man dette sammen med en god planlegging så vil dette kunne fungere godt.

VARMESTYRING

Varmestyring i næringsbygg kan være basert på vannbåren eller elektrisk varme, begge variantene kan enkelt styres ved hjelp av et kontrollsystem, enten det er et trådløst eller et bussbasert system. For vannbårene systemer benyttes enten en motorstyrt ventil som regulerer varmen eller en termisk aktuator, anvendelsesområde varierer litt med type utstyr som benyttes for oppvarming. Tunge termiske anlegg krever litt annen styring av oppvarmingen enn ved et litt lettere system. 

Anleggene kan enkelt settes i forskjellige modus alt etter tilstedeværelse og bruksmønster. Er man ikke tilstede kan romtemperaturen settes  i en standby status, temperaturen kan da settes ned ca. 1 °C, i tillegg kan ventilasjonen reduseres i rommet. Dette kan gi betydelige besparelser i energiforbruket.

I tillegg kan man benytte natt senking, for eksempel settes temperaturen ned med ca. 5°C i løpet av natten eller i løpet av helgen når det ikke er personer tilstede. Har man tunge termiske anlegg vil ikke besparelsen ved å senke temperaturen være så stor, derimot kan en ha betydelig besparelse på å senke luftmengden i rommet.

Din handlekurv