Om oss

Norsk.jpg

Stork AS er en landsdekkende totalleverandør av komponenter og styringssystemer innenfor forretningsområdene elektro/belysning og automasjon. Selskapet startet opp i Oslo 1983 som et datterselskap av Stork AB i Stockholm som ble etablert i 1936. 

Vi har utviklet oss til å bli en solid bedrift med 20 ansatte med hovedkontor på Kolsås i Bærum og distriktskontorer i Grimstad og Narvik.

Stork AS tilbyr et bredt utvalg av produkter fra anerkjente leverandører i Europa og Asia og gir våre kunder råd og gode løsninger. Produktene vi leverer er innovative og funksjonelle, men også når det gjelder design og monteringsvennlighet ligger vi i fremste rekke.

Vi vil utfordre på service og ønsker å levere litt mer enn det du forventer. Kombinasjon av god leveringspresisjon, høy kvalitet og riktig pris har så langt gitt oss en sterk posisjon i markedet.

 
 Stork i Finland, www.djsautomation.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engelsk.jpg

Stork AS is a nationwide comprehensive supplier of components and control systems in the electrical / lighting and automation business areas. The company started in Oslo in 1983 as a subsidiary of Stork AB in Stockholm, which was established in 1936.

We have developed into a solid company with 21 employees headquartered at Kolsås in Bærum and regional offices in Grimstad and Narvik.

We offer a wide range of products from reputable suppliers in Europe and Asia, giving our customers advice and good solutions. The products we deliver are innovative and functional, both in terms of design and assembly ability we are at the forefront.

We will challenge service and wish to deliver a little more than what you expect. The combination of punctual delivery, high quality and the right price has so far given us a strong position in the market.

 

 Stork in Finland, www.djsautomation.fi