Referanseprosjekter - Omsorgsbygg

Omsorgsboliger, sykehjem og andre bygg som skal tilby et tilrettelagt tilbud for pleietrengende trenger en spesiell tilpasning, både for beboerne og de ansatte men også for de pårørende. Vi tilbyr en lang rekke løsninger for bl.a. tilrettelegging, varsling og kommunikasjon for omsorgsbygg.

Se våre spesifikke referanser her:

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter - se detaljer