Referanseprosjekter - Omsorgsbygg

I bygg hvor det tilbys ulike former for behandlinger av pleietrengende trengs det ofte en spesiell tilpasning, både for beboere, ansatte og pårørende.
Vi tilbyr en lang rekke løsninger for bl.a. tilrettelegging, varsling og kommunikasjon for omsorgsbygg.

Se våre spesifikke referanser her:

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter - se detaljer