Referanseprosjekter - Forretningsbygg

Forretningsbygg har svært varierte behov og funksjonskrav. Dette stiller høye krav til fleksibilitet og produktutvalg fra oss som leverandør, noe som kan gjøre forretningsbygg til de mest utfordrende og spennende prosjektene.

Se våre spesifikke referanser her:

Næringslivets Hus - se detaljer