Storks historie

Historisk tilbakeblikk

1936
Dirk Josef Stork etablerer selskapet Stork AB i Stockholm.  Forretningsideen til selskapet er import og salg av elektro materiell produsert i Holland.

1964
Hans Stork tar over selskapet etter sin far. Selskapet har under tiden dreid mer og mer over til å importere automasjonsprodukter for salg til den svenske industrien.

 

1983
Stork AB etablerer et datterselskap i Oslo. Forretningsideen til Stork AS er det samme som i Sverige. Import og salg av automasjons produkter.

1993
Henning Bergerud tiltrer stillingen som salgssjef og etter kort tid overtar han stillingen som daglig leder. Kort tid etter etablerer han en avdeling for import og salg av elektro materiell.

 

2004
Hans Stork beslutter seg for å selge Stork AB i Stockholm. Stork AS i Norge kjøper deler av selskapet og etablerer Stork Automation AB i Stockholm som datterselskap.