Nyheter fra automasjonsavdelingen

Elektronisk trykkbryter med display

Vi presenterer neste generasjon elektroniske trykkbrytere, DPC DPCogDPS.jpg8380 og DPS 8381 fra Trafag. En ideell kombinasjon av bryter og transmitter - hvor verdiene vises i et hendig display.

Parametriseringen skjer enkelt med appen "Sensor Master" eller direkte på produktet. Antall parametere i kombinasjon med et omfattende sett av alternativer, gjør trykkbryterne til allsidige enheter for krevende applikasjoner. 

Trykkbryterne inneholder også en datalogger, som muliggjør eksport og analyse av data via smarttelefon/app.

DPC 8380 har en keramisk sensor, mens DPS 8381 benytter tynn-film-på-stål.

For ytterligere teknisk informasjon, se databladene: