Miljøsertifisering

Stork AS er stolt medlem av RENAS og Grønt Punkt. Gjennom dette forplikter vi oss til å ta miljøhensyn og velge produkter fra leverandører som driver bærekraftig utvikling. I tillegg kildesorterer vi avfallet vårt og gjenbruker emballasje der hvor dette er mulig.

Returordning for elektrisk avfall
Stork AS tar, som medlem i Grønt Punkt, ansvar for miljøvennlig retur av sine produkter i Norge.
Du kan levere inn produkter kjøpt hos oss, som vi sender videre til resirkulering.
Enkelt for deg, bra for miljøet!
RENASGrP.jpg