Gjennomstrømning

Vi har strømningsgivere og -brytere av høy kvalitet for luft, væske og gass, som er egnet for måling/overvåking av luftgjennomstrømning i kanaler,  gass-/ væskeflow for produksjons- eller laboratorieapplikasjoner.
Klikk her for å se alle produktene i denne kategorien i vår webshop.

Mulige applikasjonsområder er:

  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Industri
  • Prosessindustri