Lysstyring

Ved å styre lysstyrken på lyskildene får vi både et behagelig lys
og sørger for at lyskildene varer lenger.

Et annet aspekt er energisparing. Ved å dimme lyset forbrukes
mindre energi og man sparer penger og miljøet.

Vi leverer dimmere, trafoer og effektforsterkere til styring av alle typer lysanlegg. Produktene er nøye avstemt mot hverandre og sørger for en teknisk førsteklasses drift av anlegget. Frontdeksel på dimmerne leveres i ønsket Berker-design.


Man skiller mellom to dimmeprinsipper:
Fasesnittprinsippet
-styrer lysstyrken på glødelamper, halogenlamper for 230 V og lavvolt halogenlamper med konvensjonell trafo.
Faseavsnittprinsippet
-styrer lysstyrken på lavvolt halogenlamper med elektronisk trafo, glødelamper og halogenlamper for 230 V.

Dimmingen kan skje med trykk-/vri-, impuls-, IR-impuls- og radiobryterdimmere. Begge dimmeprinsippene kan bruke effektmoduler. Alt etter dimmetype kan disse øke effekten til 5500-7000 W.

Vi leverer også vegg- eller takmonterte bevegelsesdetektorer til bruk i korridorer, kontorlandskap og boliger for ytterligere komfort og kontroll med strømforbruket.