Kontaktinformasjon

Stork AS        

Brynsveien 100 
N-1352 Kolsås 
   
     
   

Sentralbord / kundesenter

   
Telefon: 
+47 67 17 64 00
 
faks: 
+47 67 17 64 01
   
e-post: 
stork@stork.no