For Ex-områder

Trykktransmittere, pressostater, termostater, gjennomstrømningsvæsker/-gasser, nivågivere, induktive/kapasitive givere

Vi tilbyr Ex-produkter for luft, væske og gass av høy kvalitetet, som er egnet for måling/overvåking av luftgjennomstrømning i kanaler, gass-/væskehastighet for produksjons- eller laboratorieapplikasjoner. I tillegg har vi nivågivere samt induktive og kapasitive givere.

Klikk her for å se alle produktene i denne kategorien i vår webshop.

Link til våre Ex-brosjyrer

Mulige applikasjonsområder er:

  • Kjemisk industri
  • Olje / gass
  • Støvrelatert industri (sagbruk/møller/siloer)
  • Prosessindustri med områder olje / gass